"quick riches" — Słownik kolokacji angielskich

quick riches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie bogactwo
  1. quick przymiotnik + riches rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Stillrock investment approach is not for those seeking quick riches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo