"quick retort" — Słownik kolokacji angielskich

quick retort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka riposta
  1. quick przymiotnik + retort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "If he gives up his secret we ain't going to handle him rough," was the quick retort.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo