"quick resolution" — Słownik kolokacji angielskich

quick resolution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka uchwała
  1. quick przymiotnik + resolution rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But such a quick resolution seems unlikely now, officials said.

    Podobne kolokacje: