"quick reconnaissance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie rozpoznanie
  1. quick przymiotnik + reconnaissance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, they have been used for quick, stealthy reconnaissance and raids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo