"quick picture" — Słownik kolokacji angielskich

quick picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki obraz
  1. quick przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A quick picture, please, please stand between the young man and the woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo