"quick moment" — Słownik kolokacji angielskich

quick moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki moment
  1. quick przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A quick moment at the keyboard before or after a rehearsal would be fine.

    Podobne kolokacje: