"quick lunch" — Słownik kolokacji angielskich

quick lunch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki lunch
  1. quick przymiotnik + lunch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If he came over here I could meet him for a quick lunch.

    Podobne kolokacje: