"light lunch" — Słownik kolokacji angielskich

light lunch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lunch światła
  1. light przymiotnik + lunch rzeczownik
    Silna kolokacja

    He had a light lunch sent up to the room.

    Podobne kolokacje: