"quick link" — Słownik kolokacji angielskich

quick link kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie połączenie
  1. quick przymiotnik + link rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Kids Zone offers featured sites, quick links, energy tips, and much more.

    Podobne kolokacje: