"quick lead" — Słownik kolokacji angielskich

quick lead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka wskazówka
  1. quick przymiotnik + lead rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When someone got off to a quick lead and kept it, things became dull.

    Podobne kolokacje: