"quick hand" — Słownik kolokacji angielskich

quick hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka ręka
  1. quick przymiotnik + hand rzeczownik
    Silna kolokacja

    That way I could lay a quick hand on it.

    Podobne kolokacje: