"quick gesture" — Słownik kolokacji angielskich

quick gesture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki gest
  1. quick przymiotnik + gesture rzeczownik
    Silna kolokacja

    He made some quick gestures to them that they must go away.

    Podobne kolokacje: