"quick errand" — Słownik kolokacji angielskich

quick errand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie polecenie
  1. quick przymiotnik + errand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They would go home, Karen sometimes stopping to do a quick errand on the way, but most times not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo