"quick end" — Słownik kolokacji angielskich

quick end kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki koniec
  1. quick przymiotnik + end rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, their run in African competition came to a quick end.

    Podobne kolokacje: