"quick edit" — Słownik kolokacji angielskich

quick edit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki montaż
  1. quick przymiotnik + edit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Did you get a quick edit demo from Dana you pansy??

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo