"quick count" — Słownik kolokacji angielskich

quick count kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki liczyć
  1. quick przymiotnik + count rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did a quick count on his fingers, called three more names.

    Podobne kolokacje: