"quick command" — Słownik kolokacji angielskich

quick command kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie polecenie
  1. quick przymiotnik + command rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He spoke a quick command to Bran, and then turned to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo