"quick change" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quick change" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
  1. zmieniający się szybko

"quick change" — Słownik kolokacji angielskich

quick change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka zmiana
  1. quick przymiotnik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She might not have caught it, the quick change in the eyes before he rose to clear the table.

    Podobne kolokacje: