"quick call" — Słownik kolokacji angielskich

quick call kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka rozmowa telefoniczna
  1. quick przymiotnik + call rzeczownik
    Silna kolokacja

    He picked up his phone and made a quick call.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo