"quick breath" — Słownik kolokacji angielskich

quick breath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki oddech
  1. quick przymiotnik + breath rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She took a quick breath to try to calm herself.

    Podobne kolokacje: