"put several resources" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put resources
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż kilka zasobów
  1. put czasownik + resource rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was able to put the City's economic resources at a high point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo