"put resources" — Słownik kolokacji angielskich

put resources kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone zasoby
  1. put czasownik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was able to put the City's economic resources at a high point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo