"put out one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

put out one's arm kolokacja
Popularniejsza odmiana: put out one's arms
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawiać czyjś ramię
  1. put czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He took a baby step forward and put out his arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo