"put one's theories" — Słownik kolokacji angielskich

put one's theories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś teorie
  1. put czasownik + theory rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was not one to put theory before practice, however.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo