ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach theory" — Słownik kolokacji angielskich

teach theory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś teorię
  1. teach czasownik + theory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was used to teach literary theory beginning soon after publication and remained in common use into the 1960s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo