"put one's strength" — Słownik kolokacji angielskich

put one's strength kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś siła
  1. put czasownik + strength rzeczownik
    Silna kolokacja

    The animal put all its considerable strength to that effort alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo