"put one's noses" — Słownik kolokacji angielskich

put one's noses kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's nose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś nosy
  1. put czasownik + nose rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some days when we are there, he doesn't put his nose across the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo