"put one's lips" — Słownik kolokacji angielskich

put one's lips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś wargi
  1. put czasownik + lip rzeczownik
    Silna kolokacja

    The girl handed me the cup, and I put my lips to it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo