"put one's ears" — Słownik kolokacji angielskich

put one's ears kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's ear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś uszy
  1. put czasownik + ear rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked around, then put his ear against the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo