"put one's ear" — Słownik kolokacji angielskich

put one's ear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ucho
  1. put czasownik + ear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked around, then put his ear against the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo