"put one's coat" — Słownik kolokacji angielskich

put one's coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś płaszcz
  1. put czasownik + coat rzeczownik
    Silna kolokacja

    Before long he was warm enough to put his coat aside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo