"put one's career" — Słownik kolokacji angielskich

put one's career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś kariera
  1. put czasownik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He put his whole career on the line for me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo