"pursue design" — Słownik kolokacji angielskich

pursue design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj projekt
  1. pursue czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The search was eventually ruled illegal, but Scully decided to retire from clandestine chemistry and pursue electronic design instead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo