BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pure joy" — Słownik kolokacji angielskich

pure joy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niczym niezmącona radość
  1. pure przymiotnik + joy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I did it for the pure joy of the thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo