"purchase the company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup spółkę
  1. purchase czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2002, the company's employees purchased the company from its 96 investors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo