"punishment shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo kary
  1. punishment rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The RUC said that the gun had been used in two IRA "punishment shootings".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo