PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull impatiently" — Słownik kolokacji angielskich

pull impatiently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij niecierpliwie
  1. pull czasownik + impatiently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She pulled impatiently at the sleeve of his jacket to attract his notice.

    Podobne kolokacje: