TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"puff out one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmuch na zewnątrz czyjś klatka piersiowa
  1. puff czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He waited until they looked back at him, then puffed his chest out and continued.