PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"provoke intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprowokuj interwencję
  1. provoke czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Serbs say the Muslims fired on themselves to provoke Western intervention.