"provide intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij interwencję
  1. provide czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The best programs to date provide "early intervention" after the worker is displaced.

    Podobne kolokacje: