"proven design" — Słownik kolokacji angielskich

proven design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawdzony projekt
  1. proven przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Compelling proof that a high quality, proven design never goes out of style.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo