"protective response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obronna odpowiedź
  1. protective przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not all virus infections produce a protective immune response in this way.

powered by  eTutor logo