"propose sending" — Słownik kolokacji angielskich

propose sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj wysyłać
  1. propose czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    They proposed sending an army there immediately, and asked the British to do the same.

    Podobne kolokacje: