"promote for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj przez czas
  1. promote czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were promoted to English football's top division for the first time in their history.

    Podobne kolokacje:

podobne do "promote for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promote for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik