"project targets" — Słownik kolokacji angielskich

project targets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cele projektu
  1. project rzeczownik + target czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Similar projects targeted the blocks west of North Swan, leaving gaps and modern intrusions that also persist today.

    Podobne kolokacje: