"project poses" — Słownik kolokacji angielskich

project poses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt stanowi
  1. project rzeczownik + pose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two members said the projects posed threats to the habitats of several endangered species.

    Podobne kolokacje: