"project gains" — Słownik kolokacji angielskich

project gains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrosty projektu
  1. project rzeczownik + gain czasownik
    Luźna kolokacja

    But over the years Rau's project has gained some establishment support.

    Podobne kolokacje: