"project dies" — Słownik kolokacji angielskich

project dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wygasa
  1. project rzeczownik + die czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project eventually died, but most residents were bought out by the government and life was never the same.

    Podobne kolokacje: