"productive approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydajne podejście
  1. productive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The policy didn't last long, but it could form the basis of a productive approach to online speech.

powered by  eTutor logo