"prisoner serves" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner serves kolokacja
Popularniejsza odmiana: prisoner serving
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy więźnia
  1. prisoner rzeczownik + serve czasownik
    Luźna kolokacja

    Once a prisoner has served the time, the right to vote comes back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo